Menu

تماس با ما

تماس با ما

تماس با مدیریت

مدیر محله
خانم جابر انصاری
22811487

تماس با شورایاری

دبیر شورایاری
آقای ناطقیان
26114268

تماس باخانه فناوری و اطلاعات

مدیر خانه فناوری و اطلاعات
خانم مجدآرا
26114395

تماس با خانه کتاب

مدیر خانه کتاب
خانم زنگنه
26114268

تماس با دفتر ثبت نام

آقای پاکنهاد

26114268

آدرس

خیابان پاسداران - حدفاصل تقاطع اقدسيه و تقاطع فرمانيه - جنب پمپ بنزين - كوچه تنگستان دوم - پلاك 3

آدرس پست الکترونیکی

آدرس پست الکترونیکی 
مدیریت و ثبت نام
HesarBuali92@gmail.com 
 خانه فناوری اطلاعات
HesarBuali.it@gmail.com 
 خانه کتــــاب
HesarBuali.book@gmail.com 
 خانه علم و زندگی
HesarBuali.science@gmail.com 
 خانه سلامت
HesarBuali.health@gmail.com 
 خانه تسنیم
HesarBuali.women@gmail.com 
 خانه کارآفرینی
HesarBuali.work@gmail.com 
 خانه دوام و ایمنی
HesarBuali.strength@gmail.com 
 خانه ورزش
HesarBuali.sport@gmail.com 
 خانه قرآن
HesarBuali.quran@gmail.com 
 خانه رفاه و خدمات اجتماعی
HesarBuali.quiet@gmail.com 
 خانه پژوهش
HesarBuali.search@gmail.com 
 خانه کودک
HesarBuali.child@gmail.com 
 خانه فرهنگ و هنر
HesarBuali.art@gmail.com 

نقشه